REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO tajemnicemaroka.pl

Niniejszy regulamin określa zasady kupowania lub rezerwacji produktów w sklepie www.tajemnicemaroka.pl

Sprzedawcą jest firma

Tajemnice Maroka Yamine Houda
NIP 9591888481 REGON 260721844  z siedzibą ul. Langiewicza 9/4 28-200 Staszów

Sprzedawca nie jest płatnikiem VAT. Podane w ofercie ceny, są cenami brutto.
Sklep umożliwia kupowanie produktów poprzez sieć elektroniczną (internet – pod adresem www.tajemnicemaroka.pl).

 Kupowanie

Sklep umożliwia poprzez sieć elektroniczną kupowanie z oferty sklepu towarów (produktów).
Umowa sprzedaży zawierana jest między korzystającym ze sklepu (Klient) a sklepem Tajemnice Maroka. 
Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez przekazanie Klientowi rachunków lub specyfikacji nabywanych produktów wraz z dostawą produktów. Do umów zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość stosuje się Ustawę z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.


Realizując zamówienie w sklepie internetowym Klient wykonuje w sklepie 3 kroki: krok 1 – wybranie produktów, krok 2 – złożenie zamówienia, krok 3 – zapłata za wybrane produkty.
Klient może zamówić produkty w ramach sprzedaży na odległość. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail, będący potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu.

Informacja o cenie w sklepie podawana na stronie www.tajemnicemaroka.pl ma charakter wiążący – w rozumieniu Ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – od momentu otrzymania przez klienta e-maila zatytułowanego "dziękujemy za złożenie zamówienia w naszym sklepie”, aż do końca realizacji zamówienia. Wyżej wymieniona cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w drugim e-mailu. 

Zamówienia można również składać pocztą elektroniczną kierowaną na adres: tajemnice.maroka@gmail.pl, oraz telefonicznie  +48  578 548 954
Płatność za zamówione produkty u dostawcy przedpłata na konto firmy:

Tajemnice Maroka  Yamine Houda  ul. Langiewicza 9/4  28-200 Staszów
numer konta:   36124028031111001061999124

Informacje o produktach w sklepie, m.in. opisy, parametry techniczne i użytkowe czy ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami regulaminu.

Ceny produktów w sklepie podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym VAT.

 

Numer konta dla przelewów zagranicznych:

numer: Bank Pekao SA:  17 1240 2803 1978 0010 7228 7489Firma Tajemnice Maroka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzaniu i odwoływaniu akcji promocyjnych i wyprzedaży, zmiany takie nie mają wpływu na zamówienie złożone przed datą wejścia ich w życie, ceny i warunki akcji będą w takim przypadku realizowane na zasadach dotychczasowych.

Promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu.
Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania zamówienia (krok 2) zamawiane lub rezerwowane produkty są dostępne w magazynach sklepu.
     
Klient płaci za zamówione produkty przy sprzedaży na odległość: przelewem bankowym, przy pomocy płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Przelewy24 przed dostawą, kurierowi przy odbiorze przesyłki - gotówką. Paczkę za pobraniem wysyłamy tylko do kwoty wartości zakupów 250 zł. (maksymalna wartość paczki). Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy dokonania zapłaty za zamówienie: "płatność przy odbiorze" wobec Klienta, który nie odbierze raz wysłanego zamówienia. Jeśli pieniądze z tytułu zamówienia nie zostaną przelane na konto sklepu w ciągu 3 dni roboczych, zamówienie zostaje anulowane.

Przy jednorazowym zakupie za kwotę przekraczającą 500 zł, Klient otrzyma 10 % rabatu, a za zakupy powyżej 200 zł darmowa wysyłka. 

W przypadku chęci dokonywania jakichkolwiek zmian (indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień / warunków zakupu oraz dostawy) danej oferty  prosimy o kontakt z Firmą tylko za pośrednictwem adresu email (w formie pisemnej).

Dostawa/Odbiór

Termin realizacji zamówienia oznacza czas przygotowania produktu do wysyłki oraz czas jej dostawy do zamawiającego.
Termin realizacji zamówienia wynosi do 3 - 4 dni roboczych, w niektórych przypadkach może zostać wydłużony do 5 dni. 
Termin realizacji zamówienia w sklepie, umieszczony na podsumowaniu zamówienia, jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania produktów do wysyłania Klientowi.

Jeżeli sklep nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego produktu, zawiadomi o tym klienta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez klienta, a jeżeli otrzymał zapłatę zwróci całą otrzymaną sumę.

Produkty mogą zostać dostarczone pod  wskazany adres wyłącznie na terenie Polski Pocztą Polską. Koszt opłaty za dostawę produktów ponosi kupujący i są one podawane w procesie zamawiania, wysyłki są realizowane wyłącznie w dni robocze. Wysyłki poza terytorium Polski, w ramach Unii Europejskiej realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera po uprzednim skontaktowaniu się z nami bezpośrednio telefonicznie +48  578 548 954, lub drogą elektroniczną na adres tajemnice.maroka@gmail.pl celem ustalenia dogodnej dla Klienta formy dostawy.
 

Do każdego towaru dołączany jest dowód sprzedaży lub na życzenie faktura bez Vat, która stanowi jednocześnie dowód zakupu. Jest to dokument niezbędny w przypadku ewentualnej reklamacji. Sprzedawca umożliwia dowóz osobisty i ewentualne sprawdzenie towaru na terenie Staszowa od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17. Istnieje również możliwość ustalenia innego terminu lub miejsca po wcześniejszym kontakcie telefonicznym: +48  578 548 954.

Gwarancje, reklamacje i zwroty

Produkty oferowane w sklepie są nowe.

Klient przy dostawie produktów zobowiązany jest sprawdzić ich stan, a ewentualne uszkodzenia mechaniczne produktów i/lub przesyłki powstałe podczas transportu  powinny być zgłoszone pisemnie w obecności osoby dostarczającej produkt.

W przypadku posiadania przez produkty wad, w szczególności o charakterze niezgodności towaru z umową, reklamacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami można składać w przeciągu 7 dni przesyłając reklamowany produkt, wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym (zgłoszenie reklamacyjne) na adres : Tajemnice Maroka ul. Langiewicza 9/4 28-200 Staszów.

Firma rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej wpłynięcia. Gwarancją są objęte te towary, w których treści sprzedawca wyraźnie zaznaczył iż dana oferta jest objętą gwarancją, co nie ma wpływu (nie ogranicza) na pozostałe prawa każdego klienta.

Produkt musi być zwrócony w niezmienionym stanie, bez śladów użytkowania, posiadać kompletne wyposażenie i akcesoria,a także stosowne oświadczenie i dokumenty sprzedaży produktu. (dokument zwrotu). Koszty odesłania towaru nie podlegają zwrotowi. Pieniądze będą zwrócone przelewem na rachunek bankowy klienta. Zwroty prosimy przesyłać na adres: Tajemnice Maroka ul. Langiewicza 9/4 28-200 Staszów.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem.

Pozostałe

Zdjęcia produktów umieszczane w sklepie są przykładowe, służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich towarów ale nieznacznie mogą różnić się od rzeczywistości (oświetlenie, ustawienie).

Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie są przetwarzane przez Firmę wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności do decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych (przetwarzanie danych będzie obejmowało przesyłanie informacji drogą mailową, pocztową lub za pośrednictwem sms). Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania czy ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

Klient składając zamówienie, zgadza się na korzystanie ze sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu – w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia, oraz zgadza się na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zgodnie z niniejszym regulaminem.

Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się polskie prawo. Umowa zawierana jest w języku polskim.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu. 

W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww. aktu prawnego.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.tajemnicemaroka.pl

Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.  

Powyższy Regulamin obowiązuje od dnia 20.02.2014.